Din poveştile cunoscute încă din vremea copilăriei păstrăm cu drag în amintire impresionante aventuri pe ape tulburi, făpturi marine magice, piraţi, comori și destinații fantastice. În zilele noastre, bătrânele și frumoasele corăbii încă stârnesc în nemuritorul copil din noi dorinţa de a naviga pe ape, de a înfrunta capriciile naturii, vântul schimbător și valurile zbuciumate.

Corabia a reprezentat timp de numeroase veacuri o modalitate de transport cu o deosebită importanță în evoluția socială, geografică și comercială a lumii. Putem spune că vela, una dintre cele mai impunătoare și importante realizări din domeniul tehnic, a avut o contribuție majoră în bunul curs al evoluției întregii omeniri. De-a lungul secolelor, velele au asigurat modalitatea de propulsie a marilor exploratori, au facilitat comerțul și au redefinit căile de comunicare.

img_1661
Acuarele pe hârtie. Ianuarie 2017, Cristina Buzăianu.

Cine știe cum ar fi arătat lumea fără vele? Cum s-ar fi putut altfel realiza atâtea descoperiri geografice și cum ar fi ajuns bunuri de peste mări din punctul A în punctul B? Este un exercițiu de imaginație mai mult decât dificil atunci cand știm deja că la noile țărmuri descoperite se putea ajunge numai pe calea apelor în acele vremuri.. și că însăși existența velelor a asigurat hrana zilnică și traiul decent a multor milioane de oameni.

Așadar, nevoia de îmbunătățire din punct de vedere tehnic a ambarcațiunilor a crescut considerabil de-a lungul istoriei. Odată cu această necesitate a evoluat și domeniul arhitecturii navale care a devenit, treptat, o adevarată industrie. Optimizarea calităților nautice și a stabilității navei, sporirea siguranței în navigație, creșterea dimensiunilor acestora precum și a capacității de transport (…), reprezintă adevarate progrese tehnice pe care le datorăm bătrânelor corăbii.

Astăzi, funcția comercială a velelor nu mai este deloc atât de importantă, ele folosindu-se în zilele noastre în mare parte pentru agrement sau la nivel competițional. Cu toate acestea, cred că le putem privi ca pe o adevarată mașină a timpului: magia și emoția pe care ți-o oferă navigația cu vele a rămas mai mult ca sigur neschimbată din moși-strămoși.